О Государственном Гербе читай здесь, здесь, здесь и здесь, о бело-сине-красном Флагездесь, а о черно-золото-белом Флагездесь. Песни нашего сайта: "Третий Римъ" и "Мы – Русские!"
"Мы – Русские! Мы все равно поднимемся с колен! Покаемся – поднимемся с колен!"
Каяться необходимо в грехах КЛЯТВОпреступления Соборного Обета, данного Богу в 1613 году, и приносить Богоугодные плоды этого покаяния

Господь Бог с нами разговаривает ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ нашей жизни и ТЕКСТАМИ Священного Писания.
Очень ДУШЕспасительно читать Жития святых УГОДНИКОВ Божьих.

За 15.07.19;20;21; 22. Память положения Пресвятых честных риз Богородицы во Влахерне. «Имать святы́й Тво́й по́ясъ и честну́ю Твою́ ри́зу, Богороди́тельнице, Тво́й гра́дъ, я́ко стѣ́ну, и уче́ній боже́ственныхъ соедине́ніе, и правосла́вныхъ похвалу́, и Царе́й побѣди́тельная». «Силою Богородицы вѣ́рніи Цари опоясуются, Тя́ сою́зъ, Богоро́дице, Тво́й и́мать гра́дъ ри́зою Твое́ю почита́ется». «О благоговении ко святыне»: «всѣ священныя вещи христіанинъ долженъ чтить НЕ ради ихъ самихъ, но ради того, кого онѣ изображаютъ, или кому служатъ орудіемъ СПАСИТЕЛЬНАГО дѣйствія на НАСЪ. [К святыне мы относимся НЕ как к магическому талисману, а как к БЛАГОДАТНОЙ ниточке, которая нас соединяет с Богом, как к видимому носителю НЕвидимой Благодати Духа Святаго, которая помогает нам нести СВОЙ земной Крест и стяжание которой позволяет нам обрести обо́жение и стать Сыном Божим по Благодати!] Чтитъ ли онъ св. крестъ Господень, икону, евангеліе, ризу Богоматери или др. свящ. предметы, мысль его должна быть устремлена къ БОГУ, Богоматери и святымъ Его, и всякое дѣйствіе почитанія должно СЛУЖИТЬ у него выраженіемъ чувствъ его къ Богу, быть ЖЕРТВОЮ усердія къ Богу». «О, вели́кій Уго́дниче Бо́жій, Святи́телю о́тче Арсе́ніе! Испроси́ у Царя́ Небе́снаго Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему ИМПЕРА́ТОРУ всея́ Россíи и всему́ Ца́рствующему До́му [Романовых] долгоде́нственное и ми́рное житіе́, здра́віе и спасе́ніе, гра́ду Твери́ и святѣ́й оби́тели твое́й благостоя́ніе». «Вы́шній Царю́ и Вседержи́телю, моли́твами Твоего́ уго́дника жи́знь умири́ всѣ́мъ, Сло́ве, христіа́номъ, посо́бствуя на ва́рвары благовѣ́рному ИМПЕРА́ТОРУ на́шему, …все́й странѣ́ Россíйстѣй ми́лость Бо́жію и сохране́ніе отъ вся́каго зла́». «Урок благотворительности». Об этом здесь.

За 15.07.19;20;21; 22. «Пресла́вное явле́ніе ико́ны Твоея́, Богоро́дице, [Ахтырской] ра́дости испо́лни сердца́ вѣ́рныхъ сыно́въ Правосла́вныя Це́ркве: Ца́ріе бо и Святи́тели о се́мъ возликова́ша и вси́ лю́діе утѣше́нія небе́снаго испо́лнишася, я́ко въ ПОСЛѣ́ДНЯЯ на́ша времена́ таковы́й ДА́Ръ Бо́жія Благода́ти Россíи СВЫ́ШЕ дарова́нъ бы́сть Твои́мъ благопромышле́ніемъ, Влады́чице. Мо́лимъ у́бо Твою́ бла́гость, уми́льно къ чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе: спаса́й въ ми́рѣ и здра́віи ИМПЕРА́ТОРА на́шего, соблюда́ющи всѣ́хъ на́съ отъ вся́каго зла́ Твои́мъ къ Бо́гу ма́тернимъ предста́тельствомъ». «Извѣще́ніе отъ Тебе́, Богоро́дице,Благочести́вая ИМПЕРАТРИ́ЦА ЕЛИСАВЕ́ТА пріи́мши…» «О, пресла́внаго чудесе́!* ПРЕВЫ́ШЕ ины́хъ стра́нъ Россíйская страна́ почте́ся* явле́ніемъ въ не́й ико́ны Твоея́, Богоро́дице,* сія́ бо я́ко небе́сный да́ръ просла́влена бы́сть* и исцѣле́ній мно́жество соверши́». «О, пресла́внаго чудесе́!* Исто́чникъ ИСЦѣЛЕ́НіЙ [от безумств ожидовленных "великих" укров, тупой хохляцкой ЖИДОВНИ] въ Ма́лѣй Россíи яви́ся* ико́на Твоя́ многочуде́сная, Богоро́дице,* ю́же въ ма́лѣмъ гра́дѣ вели́кими чудесы́ Госпо́дь просла́ви,* въ зна́меніе прису́щей Це́ркви Благода́ти Его́* и въ благослове́ніе свы́ше Ца́рству Россíйскому.* Сію́ у́бо боголѣ́пнымъ поклоне́ніемъ честву́емъ* и со умиле́ніемъ Тебѣ́ вопіе́мъ:* ПРАВОсла́віе утверди́ въ Россíи непоколеби́мо, Влады́чице,* и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда». Пред нами ОБЛИЧЕНИЕ всех БЕСумных "великих укропов": в богослужебном тексте говорится о Малой РОССИИ, которая находится в составе РОССИИ!!! Это может отвергать только МАЙДАНУТЫЙ (еб…тый), который НЕ помнит родства СВОЕГО!!! Об этом здесь.

За 15.07.…; 22. «Къ Тебѣ́, ДЕРЖА́ВНѣЙ Устрои́тельницѣ спасе́нія христіа́нскаго прибѣга́емъ и умиле́нно вопіе́мъ: у́мъ на́шъ позна́ніемъ Боже́ственныя и́стины просвѣти́, се́рдце на́ше теплото́ю христіа́нскія любве́ и спаси́тельныхъ жела́ній согрѣва́й, во́лю же на́шу въ нелицемѣ́рнѣмъ За́повѣдей Госпо́днихъ исполне́ніи утверди́. …Испроси́ проще́ніе ка́ющимся, де́монскую же бу́рю страсте́й во грѣ́шныхъ душа́хъ утиши́ и въ сердца́хъ чту́щихъ Тя́ Христо́ву кро́тость и любо́вь вкорени́ и ду́хомъ милосе́рдія и сострада́нія сія́ утверди́; отпа́дшія же отъ вѣ́ры еретики́ и отсту́пники къ позна́нію и́стины напра́ви и уста́ нечести́выхъ, ху́лящихъ святу́ю Це́рковь и вѣ́ру ПРАВОсла́вную понося́щихъ загради́». «Ди́вное ПОВЕЛѣ́НіЕ Твое́ исполня́ющи, Благочести́вѣйшая Цари́ца: на поклоне́ніе чудотво́рному Твоему́ о́бразу пріити́ потща́ся, идѣ́же хра́мъ благолѣ́пенъ сооруди́ти повелѣ́…» «Ра́дуйся, Ца́рства Россíйскаго благода́тное УТВЕРЖДЕ́НіЕ; ра́дуйся, Це́ркве святы́я благолѣ́пное украше́ніе. Ра́дуйся, Цари́це Небе́сная, отъ Цари́цъ земны́хъ благоговѣ́йное пріе́мшая поклоне́ніе; ра́дуйся, благолѣ́пный хра́мъ, а́ки же́ртву прія́тную, Тебѣ́ принесе́нну, благослови́вшая» . Обратим внимание на то, что Цари-БОГОпомазанники, Каждый из Которых является Христом Господним, ОБЯЗАН выполнять ПОВЕЛЕНИЯ Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы! Пишем для тех БОЛЬНЫХ на голову, которые обвиняют нас в ереси царебожия (якобы, мы из Царей делаем Богов), придуманную жидами-ЛЮДОЕДАМИ (это вариант ЖИДОВСТВА еврейского происхождения) для шельмования ПРАВОславных христиан! «Ра́дуйся, ПРАВОсла́вную Россíю па́че ины́хъ стра́нъ возлюби́вшая; ра́дуйся, чудотво́рными ико́нами Твои́ми сію́ обогати́вшая». Об этом здесь.

+ + +
   РОССИЯ НЕ ПОДНИМЕТСЯ, пока не осознает, КТО был наш Русский Царь Николай. Без истинного Покаяния [России] нет истинного Прославления Царя. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, Царь Николай Своими страданиями СПАС НАС. Если бы не муки Царя, России бы НЕ БЫЛО! Осознать должна Россия, что БЕЗ БОГА - ни до порога, БЕЗ ЦАРЯ - как без Отца!
    
    КТО ЛЮБИТ Царя и Россию – тот ЛЮБИТ БОГА. Если человек не любит Царя и Россию – он НИКОГДА искренне не полюбит Бога. Это будет ЛУКАВАЯ ЛОЖЬ!"


Святой Праведный Псковоезерский Старец Николай
(Гурьянов,+ 24.08.2002)

Во Имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господи Благослови!

   1/14июл.; 03/16июл.
   2/15июл. и здесь, здесь, мульткалендарь или здесь.

Икона  положения  Пресвятых честных риз Богородицы во Влахерне
Икона положения Пресвятых честных риз Богородицы
во Влахерне

Мастерская Дионисия, Ок. 1485 г. Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Кириллов, Россия
чтобы получить больший размер – нужно кликнуть мышью или здесь, здесь

   2/15июл. Память положения Пресвятых честных риз Богородицы во Влахерне или здесь (V). Иконы, икона2. Славосл. служба напечатана «при Держа́вѣ Благочестивѣйшаго[+][•], Самодержáвнѣйшаго, Вели́каго Госу́даря IМПЕРА́ТОРА[+][•][++] АЛЕКСА́НДРА[++] АЛЕКСА́НДРОВИЧА всея́ Россíи»[+] в 1893 году. Поліел. служба напечатана «повѣнiемъ Благочести́вѣйшiя Вели́кiя Госу́дыни нaшея IМПЕ́РАТРIЦЫ[+] ЕЛIСАВЕ́ТИ ПЕТРО́ВНЫ, Самоде́ржицы Всероссíйскiя» в 1745 году. В обеих службах: в Песне 5 есть утверждение: «Твое́ю си́лою вѣ́рніи Ца́ріе[+] опоясу́ются. Тя́ сою́зъ, Богоро́дице, Тво́й и́мать гра́дъ ри́зою Твое́ю почита́ется»; в Песне 9 есть утверждение: «Имать святы́й Тво́й по́ясъ и честну́ю Твою́ ри́зу, Богороди́тельнице, Тво́й гра́дъ, я́ко стѣ́ну, и уче́ній боже́ственныхъ соедине́ніе, и ПРАВОсла́вныхъ[+] похвалу́, и Царе́й побѣди́тельная»[+].
   «О благоговеніи ко святыне»: «всѣ священныя вещи христіанинъ долженъ чтить НЕ ради ихъ самихъ, но ради того, кого онѣ изображаютъ, или кому служатъ орудіемъ СПАСИТЕЛЬНАГО дѣйствія на НАСЪ. [К святыне мы относимся НЕ как к магическому талисману, а как к БЛАГОДАТНОЙ ниточке, которая нас соединяет с Богом, как к видимому носителю НЕвидимой Благодати[+] Духа Святаго, которая помогает нам нести СВОЙ земной Крест и стяжание которой позволяет нам обрести обо́жение[+] и стать Сыном Божим по Благодати!] Чтитъ ли онъ св. крестъ Господень, икону, евангеліе, ризу Богоматери или др. свящ. предметы, мысль его должна быть устремлена къ БОГУ, Богоматери и святымъ Его, и всякое дѣйствіе почитанія должно СЛУЖИТЬ у него выраженіемъ чувствъ его къ Богу, быть ЖЕРТВОЮ усердія къ Богу»
.
   Перенесение мощей Святителя[•] Арсения, епископа[•][+][++] Тверского или здесь и здесь, здесь (1483, †2/15мар. 1409). «Урок благотворительности». Иконы и икона2. Служба. Напечатана «при Держа́вѣ «при Держа́вѣ Благочестивѣйшаго[+][•], Самодержáвнѣйшаго, Вели́каго Госу́даря на́шего IМПЕРА́ТОРА[+][++] АЛЕКСА́НДРА[++] АЛЕКСА́НДРОВИЧА всея́ Россíи»[+] в 1893 году. В Песне 7: «Вы́шній Царю́ и Вседержи́телю, моли́твами Твоего́ уго́дника жи́знь умири́ всѣ́мъ, Сло́ве, христіа́номъ, посо́бствуя на ва́рвары благовѣ́рному ИМПЕРА́ТОРУ на́шему». Акафист и молитвы. В 1-й молитве есть прошение: «О, вели́кій Уго́дниче Бо́жій, Святи́телю о́тче Арсе́ніе! Испроси́ у Царя́ Небе́снаго Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему ИМПЕРА́ТОРУ[+] [и́мярекъ] всея́ Россíи, Благовѣ́рной Супру́гѣ ЕГО́[++] и всему́ Ца́рствующему До́му [Романовых][•] долгоде́нственное и ми́рное житіе́, здра́віе и спасе́ніе, гра́ду Твери́ и святѣ́й оби́тели твое́й благостоя́ніе и все́й странѣ́ Россíйстѣй ми́лость Бо́жію и сохране́ніе отъ вся́каго зла́».

Икона Ахтырской Божией Матери
Икона Ахтырской Божией Матери (1739)
чтобы получить больший размер – нужно кликнуть мышью или здесь, здесь

   Явление иконы Божией Матери Ахтырская и здесь (1739). Слово на день явления Ахтырской иконы Божией Матери Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Иконы, иконы, иконы2, иконы3. Служба. Икос после Песне 6-й: «Пресла́вное явле́ніе ико́ны Твоея́, Богоро́дице, ра́дости испо́лни сердца́ вѣ́рныхъ сыно́въ ПРАВОсла́вныя[+] Це́ркве: Ца́ріе[+] бо[+] и Святи́тели[•] о се́мъ возликова́ша и вси́ лю́діе утѣше́нія небе́снаго испо́лнишася, я́ко въ ПОСЛѣ́ДНЯЯ на́ша времена́ таковы́й ДА́Ръ Бо́жія Благода́ти[+] Россíи СВЫ́ШЕ дарова́нъ бы́сть Твои́мъ благопромышле́ніемъ, Влады́чице. Мо́лимъ у́бо Твою́ бла́гость, уми́льно къ чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе: спаса́й въ ми́рѣ и здра́віи ИМПЕРА́ТОРА[+] на́шего, соблюда́ющи всѣ́хъ на́съ отъ вся́каго зла́ Твои́мъ къ Бо́гу ма́тернимъ предста́тельствомъ».
   В Песне 7: «Извѣще́ніе отъ Тебе́, Богоро́дице, Благочести́вая[•][+] ИМПЕРАТРИ́ЦА[+] ЕЛИСАВЕ́ТА[++] пріи́мши, сиро́тствующія двѣ́ отрокови́цы подъ кро́въ своего́ попече́нія воспрія́тъ, Твою́ же ико́ну честну́ю зѣло́ возлюби́ и но́вый хра́мъ вмѣ́сто ве́тхаго отъ щедро́тъ свои́хъ ца́рскихъ благолѣ́пно сооруди́»[+].
   На хвали́техъ стихи́ры: «О, пресла́внаго чудесе́!* Ве́лія ра́дость дне́сь Россíи возсія́,* благода́тная бо ико́на Твоя́, Богоро́дице,* а́нгельскима рука́ма неви́димо принесе́ся* и посредѣ́ бы́лія травна́го, луча́ми свѣ́та сія́юши,* я́ко сокро́вище нетлѣ́нное яви́ся,* благоче́стію во утвержде́ніе и вѣ́рнымъ во спасе́ніе,* о ея́же явле́ніи ра́дующеся, Тебе́, Влады́чице, мо́лимъ:* спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда. [Два́жды.]
   «О, пресла́внаго чудесе́!* ПРЕВЫ́ШЕ ины́хъ стра́нъ Россíйская страна́ почте́ся* явле́ніемъ въ не́й ико́ны Твоея́, Богоро́дице,* сія́ бо я́ко небе́сный да́ръ просла́влена бы́сть* и исцѣле́ній мно́жество соверши́.* [Смотри Нерушимая СТЕНА. Явления Богоматери на территории России. Сакральное пространство России.] Сего́ ра́ди любо́вію къ не́й припа́даемъ* и моле́бно Тебѣ́ вопіе́мъ:* отъ бѣ́дъ изба́ви на́съ, Влады́чице,* и спаси́ ду́ши н́аша, я́ко Милосе́рда.
   «О, пресла́внаго чудесе́!* Исто́чникъ ИСЦѣЛЕ́НіЙ [от безумств ожидовленных[•] "великих" укров, тупой хохляцкой[+] ЖИДОВНИ[•]] въ Ма́лѣй Россíи яви́ся* ико́на Твоя́ многочуде́сная, Богоро́дице,* ю́же въ ма́лѣмъ гра́дѣ вели́кими чудесы́ Госпо́дь просла́ви,* въ зна́меніе прису́щей Це́ркви Благода́ти[+] Его́* и въ благослове́ніе свы́ше Ца́рству Россíйскому.* Сію́ у́бо боголѣ́пнымъ поклоне́ніемъ честву́емъ* и со умиле́ніемъ Тебѣ́ вопіе́мъ:* ПРАВОсла́віе[+] утверди́ въ Россíи непоколеби́мо, Влады́чице,* и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда»[+]
. Обратим внимание, пред нами ОБЛИЧЕНИЕ[••] всех БЕСумных "великих укропов": в богослужебном тексте говорится о Малой РОССИИ, которая находится в составе РОССИИ!!! Это может отвергать только МАЙДАНУТЫЙ[+] (еб…тый по НЕнормативной лексике), который НЕ помнит родства СВОЕГО!!!
   Акафист и молитва. Кондак 7: «Хотя́щи па́че просла́вити ико́ну Твою́ святу́ю, Богома́ти, и бога́тыя ми́лости отъ нея́ лю́демъ низпосла́ти, нѣ́кія жены́ предсме́ртную мольбу́ о дще́рехъ ея́, предъ ико́ною Твое́ю вознесе́нную, ди́вно услы́шала еси́ и, Благочести́вѣйшей[•][+] Цари́цѣ[+] ЕЛИСАВЕ́Тѣ[+] во снѣ́ яви́вшися, осиротѣ́лыя отрокови́цы воспита́ти то́й повелѣ́ла еси́, я́же до конца́ живота́ своего́ Твою́ ми́лость па́мятующе, всевы́шнему Отцу́ сиро́тъ благода́рственно воспѣва́ху: Аллилу́ія».
   Икос 7: «Ди́вное ПОВЕЛѣ́НіЕ Твое́ исполня́ющи, Благочести́вѣйшая Цари́ца, о́бѣ ю́ныя отрокови́цы со тща́ніемъ воспита́ и сама́ на поклоне́ніе чудотво́рному Твоему́ о́бразу пріити́ потща́ся, идѣ́же хра́мъ благолѣ́пенъ сооруди́ти повелѣ́, въ не́мже ны́нѣ предстоя́ще, благоговѣ́йно вопіе́мъ Ти́:» «Ра́дуйся, Ца́рства Россíйскаго благода́тное УТВЕРЖДЕ́НіЕ; ра́дуйся, Це́ркве святы́я благолѣ́пное украше́ніе. Ра́дуйся, Цари́це Небе́сная, отъ Цари́цъ[+] земны́хъ благоговѣ́йное пріе́мшая поклоне́ніе; ра́дуйся, благолѣ́пный хра́мъ, а́ки же́ртву прія́тную, Тебѣ́ принесе́нну, благослови́вшая». Обратим внимание на то, что Цари-БОГОпомазанники, Каждый из Которых являясь Христом Господним, ОБЯЗАН выполнять ПОВЕЛЕНИЯ Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы! Пишем для тех БОЛЬНЫХ на голову, которые обвиняют нас в ереси царебожия[•] (ЯКОБЫ мы из Царей делаем Богов), придуманную жидами-ЛЮДОЕДАМИ[•][+][+•][••][•][••] (это вариант ЖИДОВСТВА[•][•] еврейского[•][•+][••] происхождения) для шельмования ПРАВОславных христиан!
   Икос 8: «Ра́дуйся, ПРАВОсла́вную[+] Россíю па́че ины́хъ стра́нъ возлюби́вшая; ра́дуйся, чудотво́рными ико́нами Твои́ми сію́ обогати́вшая». В молитве есть такое прошение: «къ Тебѣ́, ДЕРЖА́ВНѣЙ Устрои́тельницѣ спасе́нія христіа́нскаго прибѣга́емъ и умиле́нно вопіе́мъ: у́мъ на́шъ позна́ніемъ Боже́ственныя и́стины просвѣти́, се́рдце на́ше теплото́ю христіа́нскія любве́ и спаси́тельныхъ жела́ній согрѣва́й, во́лю же на́шу въ нелицемѣ́рнѣмъ За́повѣдей Госпо́днихъ исполне́ніи утверди́. …Испроси́ проще́ніе ка́ющимся, де́монскую же бу́рю страсте́й во грѣ́шныхъ душа́хъ утиши́ и въ сердца́хъ чту́щихъ Тя́ Христо́ву кро́тость и любо́вь вкорени́ и ду́хомъ милосе́рдія и сострада́нія сія́ утверди́; отпа́дшія же отъ вѣ́ры еретики́ и отсту́пники къ позна́нію и́стины напра́ви и уста́ нечести́выхъ[•+], ху́лящихъ святу́ю Це́рковь и вѣ́ру ПРАВОсла́вную понося́щихъ загради́».
   Память Святителя[•] Ювеналия, епископа[+] с титулом[+] патриарха[•][•][+] Иерусалимского или здесь и здесь, здесь (†ок.458). Иконы, иконы2.
   Память Святителя Фотия, епископа[+] с титулом митрополита[•] Киевского и всея Руси (†1431). Творение. Иконы, икона2.

Главная тайна 20-го века
Мозговой центр по развалу СССР. Нити ведут к Андропову и Примакову

В. Матузов. И. Шишкин. Передача 1.
видео 1ч 04мин 27", видео 17 ноябр. 2019 г. взято здесьВячеслав Матузов и Игорь Шишкин беседуют о главных тайнах второй половины прошлого века. #ДеньТВ #ВячеславМатузов #ИгорьШишкин #история

Тёмные кардиналы перестройки
Они готовились к этому 50 лет. Тайная группа в советской элите

В. Матузов. И. Шишкин. Передача 2.
фильм 1ч 01мин 50", видео 3 февр. 2020 г. взято здесьВячеслав Матузов и Игорь Шишкин беседуют о том, как шла подготовка к перестройке. Какие цели преследовали её архитекторы. #ДеньТВ #ВячеславМатузов #ИгорьШишкин #история #СССР

Главная тайна ХХ века
Наследники Троцкого, масоны и глобалисты. Глубинная власть в СССР

В. Матузов. И. Шишкин. Передача 3.
фильм 1ч 03мин 50", видео 14 июл. 2020 г. взято здесьВячеслав Матузов и Игорь Шишкин беседуют о том, во имя чего был развален СССР, какие "ценности" продвигали в жизнь ответственные за это люди и почему их действия не объясняются только любовью к деньгам. #ДеньТВ #ВячеславМатузов #ИгорьШишкин #история #СССР #Примаков #ЮлианСемёнов #Гвишиани #Питовранов #Бобков #Куусинен

Об Андропове и его роли в развале СССР.
Александр Колпакиди

фильм 1ч 23мин 38", видео 1 июл. 2022 г. взято здесь

«01:16» – о фигуре Юрия Андропова, который фактически уже руководил страной с 1974 года. О фигуре Брежнева.
«04:22» – о Дмитрии Устинове, министре обороны СССР
«05:05» – об Андрее Громыко, министре иностранных дел СССР
«06:27» – о Суслове как человеке-загадке, который дискредитировал идеологию
«07:30» – о Пономареве, секретаре ЦК КПСС как вредителе и яром антисталинисте
«09:34» – о вопросе с Солженицыным и роли Андропова
«10:49» – о Николае Ежове, который предпринял попытку с помощью госбезопасности захватить власть
«16:07» – о руководителях коммунистической партии Грузии как о махровых националистах
«17:22» – анализ и взаимосвязь фигур Ежова и Андропова
«23:48» – вопрос к почитателям Андропова
«25:18» – об учителе и идеологе Андропова – Отто Куусинене
«29:30» – о том, как Андропов разогнал проект ОГАС, связанный с созданием интернета (Общегосударственная автоматизированная система управления хозяйством)
«31:03» – факты вредительства Андропова во внешней политике
«34:00» – о еврокоммунизме
«36:25» – о генерале Полякове, который на протяжении более 20 лет являлся тайным агентом американской разведки
«38:47» – факты вредительства Андропова в культуре
«45:55» – об интересе Андропова к массонам
«50:30» – о системных методах управления Андропова и Гвишиани
«51:28» – о Торгово-промышленной палате (ТПП РФ)
«53:48» – о заместителях Андропова: Цинев, Цвигун, Федорчук
«58:30» – о ставке Андропова на дураков. Как Андропов поставил Горбачева, Лигачева, Рыжкова на руководящие страной посты.
«1:00:17» – Горбачев как ставленник Андропова или как убрали Кулакова
«1:04:30» – о приватизации по проекту Чубайса, о фигуре Чубайса
«1:08:06» – как сдали мировое коммунистическое движение
«1:09:59» – ситуация с Афганистаном: как СССР втянули в афганскую войну и роль Андропова
«1:11:37» – о штурме дворца Амина в Афганистане
«1:18:53» – резюме о фигуре Андропова и андроповцах

   +Здесь мы отмечали: «НЕ лишним будет напомнить, что литургическое, богослужебное предание является частью Священного Предания. Вот, что говорится в «Послании восточных патриархов» о ВСЕХ богослужебных книгах ПРАВОславной Церкви [естественно, НЕобрезанным по-жидовски[•], а потому чудовищно и НЕизвращённым[+][++][•] богослужебных текстах[+] Царских времён]: «Почему и мы, когда поём утешительные песни из Триоди и Минеи, не делаем ничего такого, что было бы не прилично христианам: потому что все сии книги содержат ЗДРАВОЕ и истинное богословие и состоят из песней, или выбранных из Священного Писания, или составленных по внушению Духа, так что в наших песнопениях только слова другие, нежели в Писании, а, собственно, мы поём то же, что в Писании, только другими словами»». Цитаты «Торжество Православія» страницы здесь: «Въ вопросахъ Вѣры даже самое малое уклоненіе уже есть грѣхъ, ведущій къ смерти; и даже малое пренебреженіе преданіемъ ведетъ къ полному забвенію Догматовъ Вѣры» (Святитель Фотій Великій † 886 г.). «Грозное – АНАФЕМА[+] [и ПРОКЛЯТЬЕ Бога, как КЛЯТВОпреступников Соборного Обета[+] 1613 года за прекращение молитв о Царе-БОГОпомазанике из Царствующего Дома Романовых!!!] – тяготѣетъ надъ всѣми ОТСТУПНИКАМИ Православія. Оно ЕЖЕГОДНО возглашается въ Недѣлю Православія, въ день воспоминанія Торжества Церкви надъ врагами своими, и ему подвергаются какъ ПРОТИВНИКИ и порицатели святой Вѣры, такъ и тѣ, кои НЕ уважаютъ постановленій и отеческихъ преданій Церкви» (Святитель Феофанъ Затворникъ † 1894 г.). «Да не дерзнетъ кто-либо вводить нѣчто новоИЗМЫШЛЕННОЕ, ибо нововведенія ПОГУБЛЯЮТЪ древнее преданіе, а между тѣмъ Женихъ и Его Невѣста, Церковь, не имѣютъ НИкакого порока»[+] (Блаженный Августинъ Иппонійскій † 430 г.).

   +ВСЕроссийский[•] народ – это ВСЕ, кого Господь Бог для СПАСЕНИЯ привёл под Державную руку Христа Господнего[+] (Царя-БОГОпомазанника); он состоит из третьего БОГОизбранного[+][•][••] Русского[+] Народа и инородцев (татарского[+][•] народа и других, проживающих на территории Российской Империи (на земле Русской)[+][•][••][•]; государствоОБРАЗУЮЩИМ, духовным[+] СТЕРЖНЕМ его является третий БОГОизбранный Русский Народ.

"Мы Русские"
исп. Геннадий Пономарев

взято здесь


слова здесь

Мы – Русские! Мы – Русские!
Мы всё равно поднимемся с колен!
Покаемся+ – поднимемся с колен!

   +Русский Народ[+][+•] (великоРОССы, малоРОССы, белаРУСы и обРУСевшие люди других национальностей) ПОДНИМЕТСЯ с колен ТОЛЬКО после ДУХОВНОГО взрыва, о котором говорил Преподобный Лаврентий Черниговский, обязательными условиями которого являются ПРИХОЖДЕНИЕ его малой закваски[+] в Разум Христов[+][++][•], ПОКАЯНИЕ[+][•] в грехах КЛЯТВОпреступления[+] Соборного Обета[+] 1613 года и ПРИНЕСЕНИЕ БОГОугодных плодов[+][++] покаяния. Перечень грехов против Царской власти, которые напрямую связаны с этим грехами КЛЯТВОпреступления, приведён здесь.

"Кто без Царя, тот без Христа"
(Русский путь)

Алексей Мысловский


текст

Сила креста – меч на врагов,
Царь на Руси – ОБРАЗ Христов
. …
С верой такой смерть не страшна:
Жизнь за Христа! Жизнь за Царя!

Но уклонился народ ко греху,
Веру святую оставил свою.
А без Христа и без Царя
Только во ад дорога одна


Кровью святой вымощен путь,
Славы отцов достоин будь.
В небо стремись русским путём –
Лишь за Христом, лишь за Царём!


А без Царя русским нельзя,
Кто без Царя, тот без Христа,
Не сокрушит враг Русский Дом –
Только с Христом, только с Царём!

“Я Русский! Какой ВОСТОРГ!”
Взято здесь

"Ах, Русское Солнце"
Взято здесь

"За Русское Солнце!"

   +Русские парни и парни ДРУГИХ национальностей «за РУСЬ умирают, врагов НЕ жалея с улыбкой в устах», и погибая «за РУССКОЕ солнце, за РУССКОЕ небо, за РУССКУЮ землю, за веру в Христа», НЕзависимо от национальности и вероисповедания, они, КРЕСТИВШИСЬ своею кровью, ныне находятся в Царстве Небесном в Чине[+] Святости Новомучеников![+]

“Я – Русский. Я тот самый "колорад"”
Александр Маршал
Взято здесь

Русский Дух
Автор – Алексей Тома
взято здесь

Снова тьма надвигается, братья.
Снова враг к нам войною идёт,
Как всегда, с содрогающей ратью
И с цепями для рабских свобод.

Грозен лик этой чёрной химеры,
И искусны её голоса…
Но не сломит ничто нашу веру!
Не обманет речами сердца!

В нас живёт величайшая сила,
И зовём мы её – Русский дух.
Для врагов он всегда был могилой,
Самым стойким источником мук.

Не понять им его, не измерить.
Только воины светлой Руси
Могут жизнь своим братьям доверить
И отдать всё за метр земли…

Помни пламя побед и молитвы!
Позади наши предки стоят.
За тобой светит Невская битва!
За тобой стал стеной Сталинград!

Помни кровь, что течёт в твоих венах!
Кровь победы, героев, солдат.
Ты не раб, ты не создан для плена!
Все на битву! Ни шагу назад!

"Русским Быть"
взято здесь, текст

Быть Русским в России теперь НЕ пристижно –
оболган Великий Народ.
Зов предков стал многим совсем безразличен,
а кто-то уж предал свой род.


Священное право у нас отнимают
на Русской земле Русским быть.
И стать росиянами нам предлагают,
чтоб Русское ИМЯ забыть!

Русским быть, по-русски жить,
и говорить по-русски!
Русским быть, по-русски жить,
чтобы любить по-русски!

   Другие песни Контрреволюции можно слушать здесь.

   +Будем помнить, что есть Господь Иисус ХРИСТОС (это от Божественного естества: Истина, Любовь, Могущество и Сила, но это и от человеческого естества: и желание ПОЖИТЬ (о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!), однако Он, имея СМИРЕНИЕ, "подчиняется Воле Божией и НЕ уклоняется"[+]: впрочем НЕ Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22,42). А есть ХРИСТОС Господень[•][••][•+][•+][+•][•][+] (земной Бог)[•], Который являет Собою Воплощенное ИМЯ Божие ХРИСТОС на земле, Который после Соборного Обета 1613 года выполняет функции и БОГОвдохновенного Наставника[+] для ВСЕроссийского[+] народа и Который является «ОБЛАДАТЕЛЕМ міра»[+], Царём-БОГОпомазанником!
   Прилагательное "Господний" отвечает на вопрос: "Чей Христос?, под властью Кого?" (под властью Господа Иисуса Христа); помните: не Сам Господь Бог, а Ангел Господень является во сне Иосифу[+]. «При совершении Коронации ЕГО[++] на Царство, которое является Москвой, ТРЕТЬИМ Римом[+][++][•][••], ЕГО Помазывают Святым Миром второй раз и помазуют ВСЕроссийский[+] народ, «в лице ЕГО Супруги (это «особый, высшiй степень Таинства [Мѵропомазанiя], низводящiй СУГУБЫЙ Духъ [СУГУБУЮ Благодать[+]] на Помазанниковъ Божiих» и на ВСЕроссийский народ»[•] (но УСВОИТЬ эту Благодать[+] Божию СПОСОБНЫ только ВЕРНОподданные[+][+][•] Царю). Это Таинство символизирует присоединение Царя в качестве Главы[+][++][•][••] Земной[•][•][+][•][••][++] Воинствующей Церкви Христовой[+][+•][••][•] к Ее телу, в связи с чем ОН становится живой[+] иконой Царя Небесной Церкви – Господа нашего Иисуса Христа. И через Него Царь соединяется со Святой Животворящей Троицей. И это ТАИНСТВЕННОЕ пребывание на Помазаннике Пресвятой Троицы наделяет ЕГО Божественной властью [и СПОСОБНОСТЬЮ распоряжаться ею БОГОугодно, что] и делает ЕГО Святым при жизни [по Своему Царскому СЛУЖЕНИЮ[•] (за БОГОугодное НЕСЕНИЕ тяжелейшего Царского КРЕСТА)[+][•], НЕсмотря на грехи[+][•], свойственные КАЖДОМУ живому человеку»[+]. БОГОвенчанный[•][••][•••][+] Царь-Богопомазанни[+] являет Собою на земле наиболее точную ЖИВУЮ[•] икону Царя царей[+], «ОБРАЗ и подобие [ЦАРСКОГО служения] Христа[+][+•][••][•] ГОСПОДА»[•][+]. Царь-БОГОпомазанник – это РАБ Божий[•][•][+][++][+++][•][••][•+][+•], а НЕ второй Бог. У НЕГО[+] только Царская власть УЧРЕЖДЕНА[+] Богом и потому имеет БОЖЕСТВЕННУЮ природу (ЕМУ власть дарует Господь Бог во время и после ВЕНЧАНИЯ[•][+] ЕГО на Царство БОГОизбранного Народа), а плоть ЕГО, как у любого ЖИВОГО человека, повреждена грехом! Правда, Господь Бог Своего Помазанника от самого ЕГО зачатия ОЧЕНЬ тщательно оберегает от грехов, но даже у НЕГО не отымает Царственную СВОБОДУ выбора! (смотри, что случилось[+] с «Благочести́вѣйшимъ[•] Госуда́ремъ ИМПЕРА́ТОРОМЪ Алекса́ндромъ Вторы́мъ»[+], когда ОН мог обрести ПРОКЛЯТЬЕ[+] Бога.) Ныне третьим БОГОизбранным[•][+] Народом является Русский Народ[+].

"Царь Николай…"
исп. Жанна Бичевская, взято здесьГеннадий Пономарёв исполняет свою песню “Царь Николай, ты всех ПРОСТИЛ!” здесь

   «Царь Николай – самый Великий, Он за вечерей всех ближе[•] к Христу» (об этом смотри здесь, здесь и здесь). Выполняя Волю Божью, «выкупив Русь ИСКУПИТЕЛЬНОЙ жертвой»[•][••][••][+][++], Иисусу Христу в ПОДОБИЕ и славу Его, святой Царь Николай обрёл Чин Святости Царь-Искупитель[•], а не Чин Святости Страстотерпец. Почему Царская Семья НЕ Страстотерпцы. Акафист Царю-Искупителю Николаю Второму. Святой Царь Николай во ИСПОЛНЕНИЕ Воли Божьей, принеся искупительную жертву Своей кровью, «уплатил долг и вполне УДОВЛЕТВОРИЛ Правде Божией за грехи»[+] КЛЯТВОпреступлений ВСЕХ КЛЯТВОпреступников[+] Соборного Обета[+] 1613 года и освободил от ПРОКЛЯТЬЯ[+] Божьего ВСЕХ этих КЛЯТВОпреступников, проживавших[•] и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи. Перечень грехов против Царской власти, которые напрямую связаны с соборным грехом клятвопреступления Соборного Обета 1613 года, приведён здесь. Следует знать, что был не расстрел Царя-БОГОпомазанника с Его Семьёй, а было РИТУАЛЬНОЕ заклание Царя-Богопомазанника Николая Второго с Семьей, которое совершили жиды[•][+][++][+++][•+][•++][•+++][•]-ЛЮДОЕДЫ[•][+][++][•+][•++][+•][++•][•+•] РИТУАЛЬНЫМИ ножами-швайками![+][•][+][++] Стрельба же была всего-навсего ИМИТАЦИЕЙ расстрела! (об этом смотри здесь). А потому: «В дырках от жидовских шваек (а не от пуль) била Царская кровь…» О ритуальном характере этого убийства здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Об этом книга П.В. Мультатули Екатеринбургкое злодеяние 1918 г.: новое расследование и работа Чёрная месса революции.

"Звонарь"
исп. Жанна Бичевская, слова С.Бехтеева
взято текст


текст здесь

Грозно удары гудят и гудят,
Колокол плачет и стонет;
Пьяный народ под зловещий набат
Совесть навеки хоронит
.

Льется сивуха; ликует разврат;
Боги летят с пьедесталов;
Зычно скликает погромный набат
К падали красных шакалов.

Шапка упала к ногам звонаря;
Ждать, мол, осталось немного:
Выкинул он из России Царя,
Выкинет, кстати, и Бога
.

<ноябрь 1917>, г. Елец


Сiя рекоста родителя его, яко боястася жидовъ: уже бо бяху сложилися жидове

«Отлучение от со́нмища неминуемо приводило к побиению камнями, то есть К СМЕРТИ (Деян. 7,57-59). Отлучения от со́нмища боялись даже кня́зи мно́зи (Иоан. 12,42), кня́зи жидо́вскiе (Iоан. 3,1-2)»
      «ЖИДЫ – это откровенные слуги диавола-Левиафана». КТО такой ЖИД, который БИЧУЕТ «скорпионом Землю Русскую…»
«Жиды – это НЕ национальность, это принадлежность к христоборцам – к борцам как с Христом Господом; так и с Царями-БОГОпомазанниками, Каждый из Которых является Христом Господним[+], земным[+] Богом!; так и с Русским Народом, который стал БОГОизбранным[+], после Венчания ПЕРВОГО Русского Царя-БОГОпомазанника Христолюбивого Иоанна Грозного на Московское Царство
(16/29 января 1547г.)– это ОТВЕРЖЕНИЕ Русского девиза: за Бога, Царя и Отечество!; так и с Христианами (ИСТИНАМИ христианами являются ТОЛЬКО ПРАВОславные Христиане); это принадлежность к Ассуру, к ЧЕРНОТЕ, к человекоНЕНАВИСТНИЧЕСТВУ сатанизма (в этом «су́ть сатанина́ дѣ́ла и слу́гъ его́»). Правда, ЖИДОВНЯ в основном имеет именно еврейские корни, но кроме того имеет место быть и ЖИДОВСТВО-сатанизм латинянского, еретического и хохляцкого происхождения. Только на талмудических евреев, которые ПРАКТИКУЮТ ритуальные[+] жертвоПРИНОШЕНИЯ вплоть до ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, распространялась "черта оседлости" в Российской Империи. Свойство ВСЕХ жидов и ОЖИДОВЛЕННЫХ[+] – дух ПРЕВОЗНОШЕНИЯ над людьми.
Михаил Хазин
(еврей) пишет: «Выражаясь простым русским языком, прости меня Господи, "ЖИДЫ"[•][•][••][•+][+][••][•][••][•+][•++]. Ну, те самые, которые из старого анекдота («Вот из-за таких как ты, жидов, нас, евреев, и не любят!»). Они Русский Народ[+] НЕ любят, презирают и НЕНАВИДЯТ»!!!

   Здесь отмечалось: «Счастье ВСЕХ проживавших[+] и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи, оказавшихся в 1917 году под анафемой[+][•+][•] и ПРОКЛЯТЬЕМ[•][••][+][•+][+•][++] Бога за грехи КЛЯТВОпреступления[+][++][++••] Соборного Обета[+] 1613 года и НЫНЕ находящихся под этим ПРОКЛЯТЬЕМ, в том, что святой Царь Николай ради СПАСЕНИЯ Своих подданных, выполняя ВОЛЮ Божью, Иисусу Христу в уподобление и СЛАВУ, ПРИНЕС в жертву искупительную[•][••][••][+][+•] Свою жизнь, пролив Свою кровью ради СПАСЕНИЯ Своих подданных от ПРОКЛЯТЬЯ Божьего за грехи КЛЯТВОпреступления ВСЕХ Своих подданных». Что необходимо сделать, чтобы иметь возможность ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ своим счастьем освободиться от ПРОКЛЯТИЯ смотри здесь.

   +Здесь[•] мы показывали, что ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Подвиг Иисуса Христа – Искупительный Подвиг ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прославлен Угодником Божьим, через его УПОДОБЛЕНИЕ Иисусу Христу именно в искупительном подвиге. Святой Праведный Николай Псковоезерский об искупительном подвиге Царя Николая Второго: «изверги [жиды[•]-ЛЮДОЕДЫ[••]] умучили не "просто" Царя, а принесли в РИТУАЛЬНУЮ жертву [ХРИСТА Господнего[+] –] "ОБРАЗ и подобие Христа ГОСПОДА"» на земле; «Святость Царя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, ЕГО[+] великие мученические страдания, по силе ИСКУПИТЕЛЬНОЙ жертвы[•][••][+] за Своих подданных (в первую очередь, за третий БОГОизбранный[+], Государствообразующий Русский Народ[+]), УПОДОБЛЯЮТСЯ Искупительной Жертве Спасителя»[+]. ПОВРЕЖДЁННЫЕ «духомъ ЛЖЕименнаго разума, отвергали и отвергаютъ»[+] это и, являясь обычными еретиками ИКОНОборцами, объявляют Богу о СВОЁМ НЕжелании или СВОЕЙ НЕспособности усвоить в ПОЛНОТЕ[+][•] Искупительную Жертву Иисуса Христа. Они по СВОЕЙ злой[+] воле «так глубоко пали, так глубоко укоренились во зле, так упорно враждуют на Христа Господа и на Христа Господнего[+] и ожесточились против Них, что уже НЕ могут покаяться[+] (в чём ДОЛЖНО каяться), НЕ способны к восстановлению, НЕ достойны помилования. Они только блюдутся на день суда и открытия гнева Божия; для них уготован огнь вечный» (это показано здесь). ВСЕ, кто обзывают царебожниками[+][•][••][•••] исповедующих святого УГОДНИКА Божьего Царя Николая Второго в Чине Святости Царь-Искупитель, ГРОМКО и отчётливо сами СЕБЯ обличают в отвержении ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ[•][••][•+][•][+] природы Иисуса Христа (это показано здесь), т.е. они обличают себя и в отвержении Догмата[•] Искупления[•], и в манихейской[+] и монофизитской[+]-монофелитской ЕРЕСЯХ!!![+] Монофелиты признают одно БОГОчеловеческое действие[+] Иисуса Христа. Далее смотри здесь.

“На Руси будет Царь!”
«Православная музыкальная дружина “Сыновья России”»
Диск Ковчег Россия


текст

Есть легенда у нас, что наш Царь и сейчас
В нищем виде Россию проходит…
Он котомку несёт, к покаянью[+] зовёт,
К сердцу каждого двери находит
.

Кто на царственный зов с сердца сдвинет засов,
Проливает слезу покаянья
Царь слезу ту берёт и в котомку кладёт,
Лучше нет для Него подаянья
.

Знай, народ дорогой, что с последней слезой,
Как наполнится эта котомка,
На Руси будет Царь! И мы будем, как встарь,
Бога славить свободно и громко!

   Сайт "Сыновья России" здесь.

   +Что значит покаяться[•][••][•][••][+][++] объясняет Святитель Филарет, митрополит Московский: «Покаяться значит ПЕРЕМЕНИТЬ прежние мысли. Для россия́н (ВСЕроссийского[+] народа)[+] – проживающих[•] на территории Российской Империи, в первую очередь, для Русских людей[+] (великоРОССов, малоРОССов, белаРУСов и обРУСевших людей других национальностей)это перемена мыслей в первую очередь о Русских Царях-БОГОпомазанниках[+], Каждый из Которых после Соборного Обета[+] 1613 года является БОГОвдохновенным Наставником[+] (из Царствующего Дома Романовых[•]) для проживавших и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи), как погрешительныя, оставить прежния желания, как безразсудныя и суетныя, прежния дела, как достойныя осуждения и погибельныя, и восприять новыя мысли, а следственно и желания и дела»[•••].

   +Манихеи[6][+] (ЖИДЫ манихейского происхождения)[+] отвергаются[+] от своего ЗЕМНОГО служения и человекам, и Богу [Христу Господу, Христу Господнему[+][•][•], Земному[+][•] Богу («Духъ Божiй носится надъ [НИМ]. Какое высокое состоянiе!»)[+], Сыну[•] Божьему, Царскому[+][++][•] Сыну на Брачном Пире[••] (на КАЖДОЙ Божественной Литургии)[+•]], ради НЕБЕСНОГО. Т.е. они являются анархистами, ибо осуществляют БЕСчиние на земле под болтовню о Небесном! Они, будучи фарисе́ями[•][••][+][++], УСТРАНИЛИ Заповедь Божию ПРЕДАНИЕМ своим (Мф. 15,6). «С точки зрения Мани в этом вопросе [о Иисусе Христе] важно было только УСТРАНИТЬ идею ВОПЛОЩЕНИЯ или действительного СОЧЕТАНИЯ божественной и человеческой[+] природы в Христе»[+]. Манихеи НАИВНО думают, что без стяжания[+] Благодати[+] Духа Святого, БОГОугодного используя свои таланты в СВОЕЙ земной жизни, ВОЗМОЖНО попасть в Царство Небесное. Например, муж по ЗАМЫСЛУ Божьему должен быть примерным семьянином, царём семейного царства, а ЛЖЕстарцы его ПРИНУЖДАЮТ своими "благословениями" всё ПРОДАТЬ, деньги отдать монастырю и жить при монастыре и тем совершить ДЕЗЕРТИРСТВО со своего земного служения, бросив жену и ТРЁХ маленьких детей. Это-то и есть ОБОЛЬЩЕНИЕ, о котором говорил Блаженный Феофилакт здесь: «похитить из руки Отца никто не может, а ОБОЛЬСТИТЬ могут многие».

   +Следует понимать, что Благодать[21][•][+][•] Божья и ПЛОДОродительная духовная[+][•] Сила изливаются Богом на КАЖДОГО человека. Но УСВАИВАТЬ[•][•+][•++][•][••][•••][+][++] их может ТОЛЬКО тот, кто НЕ утерял или, утеряв, сумел ВОССТАНОВИТЬ, дарованную Богом при рождении СПОСОБНОСТЬ их усваивать! Здесь мы обращали внимание на то, что на разных человеков Благодать Божья действует по РАЗНОМУ: «человек, который НЕ УТЕРЯЛ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью, воспринимает Истину Божью как ДРАГОЦЕННОСТЬ; человеки же, которые ТЕРЯЮТ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью, но до конца её ещё НЕ утеряли, ПРЕТЫКАЮТСЯ, ибо Истина Божья для них становится КАМНЕМ соблазна[•][••][•••][++][•+][++], и кто УПАДЁТ на этот камень (НЕ принимает Истину), разбиваются; на человека же, УТЕРЯВШЕГО способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью (поэтому он активно и ОТВЕРГАЕТ Истину, и борется с ней), эта Благодать действует ПОДОБНО камню, упавшему на него, она его РАЗДАВЛИВАЕТ-сотрывает! Господь Бог Своему третьему БОГОизбранному[+][•][••] РУССКОМУ Народу[+•][•][••][+•][•+][++] (великоРОССам, малоРОССам, белаРУСам и обРУСевшим людям других национальностей) ДАРОВАЛ Благодать СОБОРНОСТИспособность под Державной рукой БОГОвенчанного[+] Царя-БОГОпомазанника[+][++] творить Соборные добродетели, которые обеспечивают стяжание[+] сугубой Благодати Духа Святаго (об этом здесь) и ВМЕНИЛ в обязанность, наделив соответствующими талантами и природными ресурсами, ПОМОГАТЬ людям ВСЕХ национальностей сохранять и ВОССТАНАВЛИВАТЬ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью и обретать обо́жение[+], чтобы в Царстве Небесном стать Сынами Божьими по БЛАГОДАТИ! И этим Русский Народ принципиально отличается от ВСЕХ народов мира. Именно поэтому, строго говоря, для Русского Народа ВСЕ народы мира являются БРАТСКИМИ народами». Здесь отмечалось, что Всемогущий Бог возложил на Русский Народ «СВЕРХзадачу: под Державной рукой Своего Царя-БОГОпомазанника [Христа Господнего[+], БОГОвдохновенного Наставника[+][++] из Царствующего Дома Романовых[•]] ПОМОГАТЬ людям ВСЕХ национальностей сохранять или ВОССТАНАВЛИВАТЬ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью и «сделаться доброй землёй», СПОСОБНОЙ приносить Богу плод в тридцать, в шестьдесят, а то и во сто крат (Мф. 13,8)».

Цель жизни христианской
Беседа Преподобного Серафима Саровского с Н. Мотовиловым
фильм 30мин"

   Смотри 2 варианта текста "О цели христианской жизни" здесь и здесь, оба варианта здесь.

"Даруй, Боже, Благодать"
Хор Иоанна Дамаскина
видеоряд 2,5мин"

Даруй, Боже, Благодать, Никогда не унывать… в Вере НЕ изнемогать
Даруй, Боже, Благодать, НЕ лукавить и НЕ лгать… Правдой жить и правдой стать.
Даруй, Боже, Благодать, Никого НЕ осуждать… Хуже всех себя считать,
Даруй, Боже, Благодать, Вражьи страхи презирать… Пред Тобой лишь трепетать,
Даруй, Боже, Благодать, Себе чести НЕ искать… Твою Силу прославлять,
Даруй, Боже, Благодать, Сердце верой зажигать… Радость Духа возвещать,
Даруй, Боже, Благодать, Боль чужую в сердце взять… Сострадать и утешать.
Даруй, Боже, Благодать, Настоящим Русским стать…
Даруй, Боже, Благодать, Настоящим Русским стать…
Матерь Божья, Божья Матерь,
Даруй, жажду Благодати.
Даруй, Боже, Благодать,
Даруй Боже Благодать…

Благовѣрный и Христолюбивый, Богом Вѣнчанный Великий Государь Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич, всей Великой России, многих государств Государь и Самодержец
Благовѣрный[•][+] и Христолюбивый,
БогомЪ Вѣнчанный[•] Великiй Государь Царь
и Великiй Князь IоаннЪ ВасилiевичЪ
[•][+], всея Великiя Россiи, многихЪ государствЪ
Государь и СамодержецЪ –
первый РУССКИЙ Христос Господень[+]

Фреска в Грановитой палате Московского Кремля восстановлена по повелению
Императора Александра Третьего в 1882 году

Царь Иоанн Грозный для ВРАГОВ Православной Христовой Веры, Богом установленного Царского Самодержавия и третьего БОГОизбранного Русского Народа

чтобы получить больший размер – нужно кликнуть мышью

“Грозный Царь Великий, Грозный Царь Святой!”
исполняет автор Алексей Мысловский
Текст

   Здесь мы отмечали: «Если мы усвоим, что Господь Бог руками Своих Помазанников – Русских Царей, [каждый из Которых является Христом Господнем[+], а после Соборного Обета 1613 года Каждый из Них несёт КРЕСТ служения «БОГОвдохновенного наставника»[+] для подданных Своих) созидает на земле ИКОНУ Царствия Небесного, то станет понятно, почему был СОЗДАН Церковно-Государственный организм Российской Империи, почему Господь Бог ОБЕЩАЛ после Соборного Обета[+][++][+++] 1613 года ВСЕроссийскому Народу[+][•][•][+] (ПРОЖИВАЮЩИМ на территории Российской Империи) давать БОГОвдохновенного Наставника из Царствующего Дома Романовых[•][•][••][•+][++], почему Царь-БОГОпомазанник жизненно НЕОБХОДИМ Русскому Народу[+] и почему воскресение России НЕМИНУЕМО под Державной рукой Царя-БОГОпомазанника – должна быть ЗАВЕРШЕНА земная ИКОНА Царства Небесного в Царстве третьего БОГОизбранного Русского Народа. Станет понятно, и для чего был в 1613 году заключён ДОГОВОР между Богом и Русским Народом и почему без устранения ДУХОВНЫМИ средствами ДУХОВНОЙ причины[•+][++•••] катастрофы, НЕВОЗМОЖНО исполнение пророчеств о том, что Царь грядёт!»

   Со времён Венчания на Царство[+] 16/29 января 1547 года Христолюбивого и Благоверного Царя Иоанна Грозного БОГОизбранным[•][••][+] Народом становится Русский Народ[+], центр христианства перемещается в Россию (Москва – Третий Рим[+][++][•][••][•], Четвертому не бывать!): «за измѣну этой [ПРАВОславной[+][•][••][++]] Вѣрѣ палъ первый Римъ; за измѣну ей подвергся скверному плѣненiю агарянскому и новый Римъ – Царьградъ. На мѣсто ихъ НОСИТЕЛЕМЪ и хранителемъ ИСТИННАГО благочестiя, чистой ПРАВОславной Вѣры ВЫСТУПИЛЪ Третiй и ПОСЛѣДНiЙ Римъ – Москва, Московское Царство»[+] (1902г. стр.119). С этого времени все ЗАКОННЫЕ Цари[+] Русского Народа являются Царями-БОГОпомазанниками, Каждый из Которых – ХРИСТОС Господень[+]. Таким образом Русский[+][•][••] Народ со времён Венчания на Царство святого Царя Иоанна Васильевича Грозного и до ныне избран Богом для СПЕЦИАЛЬНОГО[+][•] служения Богу и ВСЕМУ человечеству. А значит Русский Народ (великоРОССы, малоРОССы, белоРУСы и обРУСевшие люди других национальностей) обязан Богом нести тяжелейший крест старшего брата всех народов мира под Державной рукой Христа Господнего, а не бежать в объятья ставленников, а затем и марионеток мировой закулисы[•][••][•••][+]. Далее смотри здесь.

"Третий Римъ"
(За Веру, Царя и Отечество!)

Группа КОМБА БАКХ


Москва – Третий Рим[•][•][+][++][+++]

   +Следует знать, что был НЕ расстрел Царя-БОГОпомазанника с Его Семьёй, а было РИТУАЛЬНОЕ заклание Царя-Богопомазанника (Земного[+] Бога) Николая Второго с Семьей, которое совершили жиды-ЛЮДОЕДЫ РИТУАЛЬНЫМИ ножами[+]-швайками! Стрельба же была всего-навсего ИМИТАЦИЕЙ расстрела! А потому: «В дырках от жидовских шваек (а не от пуль) била Царская кровь…» (об этом смотри здесь).
   Песня молодежной группы Костромы и их очень здравые ПРАВОСЛАВНЫЕ рассуждения о свято Царе-Искупителе Николае Втором здесь. Другие их песни слушай здесь.

"Богоносная Россия"
Светлана Копылова. Компакт-диск: «Богоносная Россия». Песни-баллады


текст

Были татары, были поляки, а вот теперь
Иго другое[++][•] нашу Россию душит, как зверь.
Иго[+] другое, да пострашнее, может, оно,
И на колени снова России встать суждено.

Встанем с тобою мы на колени, сердцем горя:
Будем молиться, чтобы Господь наш дал нам Царя,
Будем молиться, чтоб наши дети были чисты
И чтобы души всех православных грели кресты…

О трёх ВРАЗУМИТЕЛЬНЫХ игах, наложенных Богом на БОГОизбранный[•][+] Русский Народ[+] смотри здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

   Личный сайт Светланы Копыловой смотри здесь, песни Светланы Вадимовны Копыловой можно скачать здесь, здесь или здесь.

"Мы – КонтрРеволюция!"

Мы – КонтрРеволюция! Долой революции!
Конец оккупации, СВОБОДА Русской Нации!


Господь нам Русским дал завет:
Россия, Вера, Русский Царь!
Пути другого просто нет
,
И это знал наш Государь
Великий Русский Царь!

Мы – КонтрРеволюция! Долой революции!
Конец оккупации, СВОБОДА Русской Нации!

"Наша Русь"
взято здесь


текст

Пусть в России пока все не так
И быть Русским теперь не легко
Обратится плохое все в прах
И низвергнут коварное зло

Обратится плохое все в прах
И низвергнут коварное зло

Наша Русь не простая страна
Мы же Русский, Имперский Народ
Пусть другие близки времена
Русский Царь Православный грядёт![•]

Пусть другие близки времена
Русский Царь Православный грядёт!

"Победа будет за нами!"
Жанна Бичевская

(3мин35") текст или текст
видео взято здесь

Скорбит и стонет каждый русский дом
В сердцах от беспредела нет покоя

Лишь Русский Царь, Помазанный Христом
Мог удержать Собою зло земное.

Царь – наша сила, Царь – Русский Вождь!
Царь – это Русское Знамя

Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь
Победа будет за нами
Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь,
Победа будет за нами!


Славянский дух – незыблемая твердь
Он верит твёрдо в воскрешенье Царства
Девиз наш – Православье или смерть
Всё остальное – антихристианство.

Царь – наша сила, Царь – русский Вождь!
Царь – это русское Знамя

Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь
Победа будет за нами
Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь,
Победа будет за нами!
Примечание I. Данный шаблон оптимизирован для просмотра в Yandex, Google Chrome и Opera
Спаси Вас Господи!

© www.ic-xc-nika.ru
 

почтовый ящик: ic.xc.nika.ru@yandex.com
 
Не теряйте Пасхальную Радость!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Царь грядёт!»


Замечания по этому новостному сообщению можно сделать Сергею Р. по адресу: ic.xc.nika.ru@yandex.com


Яндекс.Метрика

Коллекция.ру
Царь-Искупитель
Традиция – русская энциклопедия. Искупительный подвиг Царя Николая Второго От Государственного архива Российской Федерации «Документы по истории убийства Царской Семьи»